Bukuilmu.com Menjual Buku-Buku Islam Berkualitas, murah, serba diskon, baik grosir maupun retail. Selamat Berbelanja, semoga Berkah. Amin

BUKU FIQIH

#145 of 334 | prev product Prev - Next next product

product arrow Ensiklopedi Ijma’ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Darul Falah.

Price Rp 160.000
Rp 128.000
Beli  

Kedudukan ijma' dalam fiqih Islam merupakan salah satu sumber dalil syar'i yang disepakati. Masalah-masalah ijma' itu sangat banyak. Abu Ishaq Al-lsfarayini mengatakan, "Kita mengetahui bahwa masalah-masalah ijma' itu lebih dari dua puluh ribu masalah." Kamal bin Al-Hammam memiliki karya tulis berupa kitab berkenaan ijma' yang di dalamnya lebih dari seratus ribu masalah. Ijma' membantu memberikan gambaran berkenaan masalah-masalah khilafiyah (yang diperselisihkan) ketika dipaparkan apa yang menjadi sumber perbedaan pendapat. Menyebarluaskan masalah ijma' akan menyatukan hati umat Islam dengan berbagai mazhab mereka di bidang fiqih. Dengannya menjadi jelas bahwa poin-poin yang diperselisihkan adalah masalah cabang (furu') berbagai kesepakatan tercapai di antara mereka dalam banyak masalah, sebagaimana kesepakatan juga tercapai di bidang pokok-pokok (ushul) agama. Ensiklopedi Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini disusun sesuai bab-bab fiqih dengan jumlah permasalahan mencapai kurang lebih 1.500. Di dalamnya mengupas hal-hal yang datang dari Ibnu Taimiyah dalam bentuk kajian kritis, atau syarah atas berbagai perkataan dan pendapatnya yang disarikan lebih dari 50 jilid buku beliau. Inilah seorang alim yang jika disebutkan namanya, semua kepala menengadah dan semua mata terbelalak ingin mengetahui fatwa-fatwanya serta mencari cercahan cahaya dari berbagai hujjahnya. Karena, dia adalah orang yang dianugerahi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla berupa kedalaman pemahaman fiqih dengan semua dalil- dalilnya yang dibarengi dengan kecemerlangan akal, kecerdasan jiwa, munculnya keajaiban, pandangan luas dengan sikap tanggap yang sangat cepat, cahaya nurani, ketakwaan dan wara', zuhud serta ikhlas dengan jihad dan mujahadah, ishlah dan pembaharuan sehingga dia menjadi seorang faqih (ahli fiqih) yang tiada tara serta seorang tokoh yang tiada tandingannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan rahmat-Nya yang seluas-luasnya kepadanya dan kita semua.